หมวดหมู่สินค้า
Display Stand ชั้นโชว์สินค้า 6 Houseware ของใช้ภายในบ้าน 5 Furniture เครื่องเรือน 1 Garden ของใช้เกี่ยวกับสวน 3 Thai Tableware จาน และภาชนะ 3

Food Stainless Stand (3) ขาตั้งสแตนเลส

FFSF 001 ชุดวางจานอาหาร SEA FOOD

FFSF 001 ชุดวางจานอาหาร SEA FOOD

FFSF 001 ชุดวางอาหาร SEA FOOD จานสแตนเลส ขาตั้งสแตนเลสและจานเซรามิกขนาด 37*37*22 ซม.

 1,750.00  บาท
FFSTL 005 L ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

FFSTL 005 L ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้าน รุ่นเส้นตรง ขนาด กว้าง30'23 *สูง18 ซม.สามารถวางชามขนาดใหญ่ในด้านใหญ๋ และจานหรือชามในด้านเล็ก Stainless steel stand, 2 sides, straight version, width 30'23 * height 18 cm, can be placed large bowl on the side. And dishes or bowls on the small side.

 600.00  บาท
FFSTL 005 M ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

FFSTL 005 M ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง ขนาด 30'23 *12 ซม.

 550.00  บาท
FFSTL 005 S  ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

FFSTL 005 S ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง ขนาด 30'23 *8 ซม.

 500.00  บาท
FFSTL 005 LTW  ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้านรุ่นเส้นตรงรวมแผ่นไม้สัก

FFSTL 005 LTW ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้านรุ่นเส้นตรงรวมแผ่นไม้สัก

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง ขนาด 30'23 *18 ซม.

 990.00  บาท
FFSTL 005 MTW ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้านรวมแผ่นไม้สัก

FFSTL 005 MTW ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้านรวมแผ่นไม้สัก

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง ขนาด 30'23*12 ซม.

 940.00  บาท
FFSTL 005 STW ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้าน รวมแผ่นไม้สัก

FFSTL 005 STW ขาตั้งสแตนเลส 2 ด้าน รวมแผ่นไม้สัก

ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 2 ด้านรุ่นเส้นตรง ขนาด 30'23*8 ซม.

 890.00  บาท
FFSTL 015-G ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น

FFSTL 015-G ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น

FFSTL 015-G ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น ขนาด 28*37*29 ซม

 1,730.00  บาท
FFSTL 015 ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น

FFSTL 015 ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น

FFSTL 015 ขาตั้งสแตนเลสวางจาน 3 ชั้น ขนาด 28*37*29 ซม.

 1,200.00  บาท
FFSTL 006-12-G ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

FFSTL 006-12-G ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

ขาตั้งสแตนเลสทรงสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว ขนาด 20-35-12 ซม. Stainless steel stand, rectangular shape, including glass plate size 20-35-12 cm.

 1,270.00  บาท
FFSTL 006-12-TW ขาตั้งสแตนเลสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้สัก

FFSTL 006-12-TW ขาตั้งสแตนเลสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้สัก

ขาตั้งสแตนเลสทรงสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้ ขนาด 20-35-12 ซม. Stainless steel stand Square, including rectangular wood, 20-35-12 cm.

 1,340.00  บาท
FFSTL 006-8-G ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

FFSTL 006-8-G ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว ขนาด 20-35-8 ซม. Stainless steel stand, rectangular shape, including glass plate size 20-35-8 cm.

 1,170.00  บาท
FFSTL 006-8-TW ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้สัก

FFSTL 006-8-TW ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้สัก

ขาตั้งสแตนเลส ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมแผ่นไม้สัก ขนาด 20-35-8 ซม. Stainless steel stand rectangular shape, including teak wood, size 20-35-8 cm.

 1,240.00  บาท
FFSTL 006-8 ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืน

FFSTL 006-8 ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืน

ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 20-35-8 ซม. Stainless steel stand, rectangular shape size 20-35-8 cm.

 850.00  บาท
FFSTL 006-12 ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

FFSTL 006-12 ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมผืนผ้ารวมจานแก้ว

ขาตั้งสแตนเลสทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 20-35-12 ซม. Stainless steel stand, rectangular shape, i size 20-35-12 cm.

 950.00  บาท
FFSTL 007-3 W ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมจตุรัสรวมจานเซรามิกสีขาว

FFSTL 007-3 W ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมจตุรัสรวมจานเซรามิกสีขาว

ขาตั้งสแตนเลสสีเหลี่ยมจตุรัสรวมจานเซรามิกสีขาว ขนาด สูง15-15-8,12,18 ซม. Stainless steel stand, rectangular square, ceramic plate, high white 15-15-8,12,18 cm.

 2,850.00  บาท