หมวดหมู่สินค้า
Display Stand ชั้นโชว์สินค้า 7 Houseware ของใช้ภายในบ้าน 5 Furniture เครื่องเรือน 1 Garden ของใช้เกี่ยวกับสวน 3 Thai Tableware จาน และภาชนะ 7

รายการสินค้าทั้งหมด

DST 060-2 Nature ชั้นโชว์ตั้งโต๊ะรวมลังไม้ 2 ใบ ป้ายมีลวดลาย

DST 060-2 Nature ชั้นโชว์ตั้งโต๊ะรวมลังไม้ 2 ใบ ป้ายมีลวดลาย

ชั้นโชว์ตั้งโต๊ะรวมลังไม้ 2 ใบ ป้ายมีลวดลาย ขนาด 26*43*87 ซม.

 2,560.00  บาท
DST 089-5 ชั้นวางขนมพับได้รวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด

DST 089-5 ชั้นวางขนมพับได้รวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด

ชั้นวางขนมพับได้รวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด ขนาด 30*43*105 ซม.

 5,900.00  บาท
DST 091-4 ชั้นวางลังเอียง 4 ตัวชุดตั้งโต๊ะ

DST 091-4 ชั้นวางลังเอียง 4 ตัวชุดตั้งโต๊ะ

ชั้นวางลังเอียง 4 ตัวชุดตั้งโต๊ะ ขนาด 40*65*105 ซม.

 6,560.00  บาท
DST 090-5 ตู้ชั้นเลื่อนวางของรวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด

DST 090-5 ตู้ชั้นเลื่อนวางของรวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด

ตู้ชั้นเลื่อนวางของรวมป้ายกลมและลังไม้ 5 ใบชุด ขนาด 40*65*110 ซม.

 8,120.00  บาท
DST 082-6 ขาตั้งวางไวน์ เบเกอรี่ ผลไม้ ขนม รวมกะบะสี มีล้อ

DST 082-6 ขาตั้งวางไวน์ เบเกอรี่ ผลไม้ ขนม รวมกะบะสี มีล้อ

ขาตั้งวางไวน์ เบเกอรี่ ผลไม้ ขนม รวมกะบะสี มีล้อ ขนาด 75*75*180 ซม.

 8,350.00  บาท
DST 082-6 N ชั้นตั้งวางผลไม้ เบเกอรี่ กะบะสีธรรมชาติมีล้อ

DST 082-6 N ชั้นตั้งวางผลไม้ เบเกอรี่ กะบะสีธรรมชาติมีล้อ

ชั้นตั้งวางผลไม้ เบเกอร์รี่ ขนม รวมกะบะมีล้อและลังสีธรรมชาติ 6 ใบ ขนาด 75*75*180 ซม.

 7,780.00  บาท
DST 088-4 Natureชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ M ธรรมชาติ 4ใบป้าย

DST 088-4 Natureชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ M ธรรมชาติ 4ใบป้าย

ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ M ธรรมชาติ 4ใบป้ายเรียบ ขนาด 25*43*150 ซม.

 5,250.00  บาท
DST 088-4 Color ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้M 4 สี 4ลัง รวมป้าย

DST 088-4 Color ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้M 4 สี 4ลัง รวมป้าย

ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ M 4 สี 4 ลัง รวมป้ายเหล็ก ขนาด 25*43*160 ซม.

 5,900.00  บาท
DST 087-3 ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ 3 สี 3 ลังรวมป้ายเหล็ก

DST 087-3 ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ 3 สี 3 ลังรวมป้ายเหล็ก

ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ 3 สี 3 ลังรวมป้ายเหล็ก ขนาด 25*47*153 ซม.

 5,900.00  บาท
DST 086-4 ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ยาว 4 สี 4ลัง

DST 086-4 ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ยาว 4 สี 4ลัง

ชั้นรุ่นล้อเหล็กรวมลังไม้ยาว 4 สี 4ลัง ขนาด 30*83*163 ซม.

 8,120.00  บาท
DST 085-8+S ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นรวมป้ายเหล็ก

DST 085-8+S ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นรวมป้ายเหล็ก

ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นรวมป้ายเหล็ก ขนาด 45*85*180 ซม.

 9,990.00  บาท
DST 085-8 N ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นมีล้อ

DST 085-8 N ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นมีล้อ

ขาตั้งวางสินค้าพร้อมกะบะไม้ 8 ชิ้นมีล้อ ขนาด 45*85*145 ซม.

 8,900.00  บาท
DST 092-4 M ชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดกลางรวมลังไม้สี 4 ใบ

DST 092-4 M ชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดกลางรวมลังไม้สี 4 ใบ

ชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดกลางรวมลังไม้สี 4 ใบ ขนาด 50*57*185 ซม.

 7,890.00  บาท
DST 092-4 Lชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 4 ใบ

DST 092-4 Lชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 4 ใบ

ชั้นโชว์รุ่นหัวโบว์ขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 4 ใบ ขนาด 41*75*185 ซม.

 8,670.00  บาท
DST 093-5 ชั้นโชว์รุ่นลังไมยาวล้อยางขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 5 ใบ

DST 093-5 ชั้นโชว์รุ่นลังไมยาวล้อยางขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 5 ใบ

ชั้นโชว์รุ่นลังไม้ยาวล้อยางขนาดใหญ่รวมลังไม้สี 5 ใบ ขนาด 33*80*185 ซม.

 9,500.00  บาท
DST 094-3 ชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 3 ใบและตู้เก็บสินค้า

DST 094-3 ชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 3 ใบและตู้เก็บสินค้า

ชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 3 ใบและตู้เก็บสินค้า แผ่นป้ายใหญ่ 1 แผ่น ขนาด 36*62*170 ซม.

 9,500.00  บาท
DST 094-1 ตู้โต๊ะชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 1 ใบและตู้เก็บ

DST 094-1 ตู้โต๊ะชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 1 ใบและตู้เก็บ

ตู้โต๊ะชั้นโชว์รุ่นตาข่าย รวมลังไม้ 1 ใบและตู้เก็บสินค้า ขนาด 40*62*100 ซม.

 8,670.00  บาท
DSTMT 012-8 ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 สีธรรมชาติใบ

DSTMT 012-8 ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 สีธรรมชาติใบ

ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 สีธรรมชาติใบ ขนาด 60*95*155 ซม.

 9,000.00  บาท
DSTMT 012-8-T ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 ใบและชุดเก็บสินค้า

DSTMT 012-8-T ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 ใบและชุดเก็บสินค้า

ชั้นวางผลไม้ รวมลังไม้ 8 สีธรรมชาติใบและชุดเก็บสินค้าล้อลากขนาด 60*95*155 ซม.

 9,990.00  บาท
DSTPT 001-160ขาตั้งฉากพับได้วางอาหาร รวมอาคริลิค 8 มิลลิเมตร

DSTPT 001-160ขาตั้งฉากพับได้วางอาหาร รวมอาคริลิค 8 มิลลิเมตร

ขาตั้งฉากพับได้วางอาหาร รวมอาคริลิค8 มิลลิเมตรเจียขอบ ขนาด 60*120*160 ซม.

 14,500.00  บาท
ของตกแต่งบ้านทำด้วยเหล็ก

ของตกแต่งบ้านทำด้วยเหล็ก

ของตกแต่งบ้านและสวน ของใช้ที่เหมาะกับการใช้งานในบ้าน ร้านค้า โรงแรม และหน่วยงานต่างๆ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาที่ย่อมเยาว์ผลิตโดยฝีมือคนไทยคุณภาพส่งออก มีสินค้ามากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน