หมวดหมู่สินค้า
Display Stand ชั้นโชว์สินค้า 6 Houseware ของใช้ภายในบ้าน 5 Furniture เครื่องเรือน 1 Garden ของใช้เกี่ยวกับสวน 3 Thai Tableware จาน และภาชนะ 7

รายการสินค้าทั้งหมด

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น ขนาด 15*33*36 ซม.

 650.00  บาท
FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก ขนาด 34*42*43 ซม.

 1,450.00  บาท
FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว ขนาด 34*42*29ซม.

 1,240.00  บาท
FF 052-2 TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-2 TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-2 TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก ขนาด 34*42*43 ซม.

 2,250.00  บาท
FF 052-2 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-2 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-2 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมจานแก้ว ขนาด 34*42*43 ซม.

 1,670.00  บาท
FF 500-12+TW ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎ

FF 500-12+TW ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎ

ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมแผ่นไม้สัก ขนาด 32*32*12 ซม.

 940.00  บาท
FF 500-18+TW ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมแผ่นไม้สัก

FF 500-18+TW ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมแผ่นไม้สัก

ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมแผ่นไม้สักสูง ขนาด 32*32*18 ซม.

 940.00  บาท
FF 500-18+G ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎสูง

FF 500-18+G ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎสูง

ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมจานแก้วกลม สูง ขนาด 30*30*18 ซม.

 900.00  บาท
FF 500-12+G ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎ

FF 500-12+G ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎ

ที่วางขนมเค๊กทรงกลมลายมงกุฎรวมจานแก้ว ขนาด 30*30*12 ซม.

 900.00  บาท